22/09/2014

BASES DEL CONCURS D’INSTAGRAM DE LA FESTA DE LA VEREMA DEL BAGES 2014, amb el títol “VINS DEL BAGES”

La festa de la Verema del Bages 2014, mitjançant la xarxa Instagram, aplicació mòbil gratuïta que permet als usuaris fer fotos, aplicar uns filtres i compartir-les, posa en marxa el concurs fotogràfic "Vins del Bages". Aquest concurs consisteix en la publicació de fotografies de vins del Bages amb l'etiqueta #vinsdelbages a la xarxa Instagram. De les fotografies rebudes, mitjançant un jurat físic, s'escollirà la imatge guanyadora.

1.- Objecte: El concurs fotogràfic "Vins del bages" consisteix en la publicació de fotografies relacionades amb els vins, la vinya, o la viticultura, sempre i quan pertanyin a la DO Pla de Bages, amb l'etiqueta #vinsdelbages, i a través de la xarxa Instagram. De totes les fotografies etiquetades i publicades a la xarxa Instagram amb el hastag #vinsdelbages, un jurat triarà la imatge guanyadora.
Les fotografies hauran de destacar fotogràficament els vins, la vinya, o la viticultura del Bages, on ha d'aparèixer físicament motius identificatius de la DO Pla de Bages.
2.-Durada del concurs: El concurs s'iniciarà amb la publicació d'aquestes bases al web de
la DO Pla de Bages( www.dopladebages.com ) i al web de la Festa de la verema del Bages (www.festaveremabages.cat ) i finalitzarà el dia 5 d'octubre a les 00:00h. No s'admetran a concurs fotografies publicades més enllà de l'hora de finalització del concurs.
3.-Forma de participació: Les bases d'aquest concurs es publicaran als webs www.dopladebages.com i www.festaveremabages.cat en català. Per participar en el concurs, s'haurà de tenir compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d'aquesta xarxa (instagram.com/legal/terms).
Els participants hauran de:
- Realitzar una fotografia sobre vins del Bages on aparegui imatges dels vins del Bages o de la vinya, viticultura, cellers.
-Posar un títol a la fotografia, preferiblement del vi o vins que s'estan fotografiant o del lloc concret.
-Etiquetar la fotografia amb l'etiqueta o hashtag #vinsdelbages, sens perjudici d'altres etiquetes que l'autor de la fotografia vulgui incloure.
-Preferiblement, fer un comentari amb una menció del compte a Instagram de @dopladebages, tot i que les fotografies que no portin el comentari no quedaran excloses del concurs.
-Publicar la fotografia a la xarxa Instagram mitjançant el seu usuari. El fet d'etiquetar la fotografia amb l'etiqueta o hashtag #vinsdelbages implica el reconeixement, per part de l'autor, que la fotografia conté imatge de vins del bages, vinya, viticultura o cellers.

No existeix limitació a la quantitat de fotografies per participant i no es tindran en compte les valoracions d'altres usuaris sobre les fotografies que hi participin.
Es pot participar en el concurs amb fotografies fetes amb anterioritat a la publicació d'aquestes bases, que es presentin dins els terminis establerts i que compleixin totes les condicions de participació.
4.-Característiques de les fotografies
L'enviament d'imatges al concurs implica la confirmació respecte a cada imatge que:
-Inclou un o varis vins que pertanyin a algun dels cellers del Bages o la vinya, viticultura i cellers de la DO Pla de Bages.
-Ha estat feta pel participant i és una obra original seva.
-No té cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori.
- No té cap contingut negatiu, violent, ofensiu, incendiari o difamatori envers al Celler, la DO Pla de Bages o vi del que s'està publicant la imatge
- Ha obtingut les autoritzacions necessàries de les persones que hi puguin aparèixer.
El comitè organitzador tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i els missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge de qualsevol dels Cellers del Bages, de la Festa de la Verema del Bages o de la DO Pla de Bages, així com aquelles que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
5.-Premis: La fotografia guanyadora obtindrà un "Lot de vins del Bages". Aquest premi es podrà recollir a partir de la data de publicació del guanyador al web de la Festa de la Verema i de la Do Pla de Bages, a les instal·lacions de la DO Pla de Bages.
6.- Condicions de participació:
Persones físiques:
Podran participar en el concurs fotogràfic totes aquelles persones físiques de 18 anys o més que no hagin estat implicades en la definició i/o preparació d'aquest concurs. Aquesta norma afecta, entre altres, els empleats dels Cellers del Bages, DO Pla de Bages, ascendents i altres parents per consanguinitat o afinitat fins a primer grau (inclosos) de tots els anteriors. El seu incompliment comporta la pèrdua immediata del premi aconseguit, si s'escau. Contingut de l'obra presentada
Els participants assumeixen la responsabilitat envers Festa de la Verema del Bages del contingut de la proposta presentada i en seran responsables davant de tercers.
Els participants es fan responsables davant de tercers d'haver obtingut els drets d'imatge de les persones que apareixen fotografiades.
L'enviament d'una imatge al concurs no pot infringir els drets de reproducció ni cap altre dret de tercers.
Acceptació de les bases
La participació en el concurs suposa l'acceptació íntegra de totes les bases, així com la submissió expressa a les decisions interpretatives del jurat.
7.-Comitè organitzador i jurat
El comitè organitzador està format per 7 membres designats per Festa de la Verema del Bages.
El comitè organitzador tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs les fotografies i els missatges que incompleixin els requisits i les condicions establerts en aquestes bases.
El jurat està format per 7 membres designats per Festa de la Verema del Bages
8.-Selecció de propostes guanyadores
Selecció
El comitè organitzador seleccionarà de totes les imatges que compleixin els requisits de
participació descrits en aquestes bases i es presentin entre el dia d'inici i el dia de finalització del concurs, la imatge guanyadora.
La selecció de la imatge guanyadora es farà en funció de la originalitat, qualitat, creativitat i exclusivitat de la imatge.
A partir del dia 6 d'octubre de 2014, l'organització de la Festa de la Verema del Bages, es posarà en contacte amb el guanyador mitjançant el seu perfil a Instagram, @doplabages, deixant un comentari a la fotografia guanyadora, i/o mitjançant les vies al seu abast i que consideri oportunes.
Es donarà instruccions al guanyador per posar-se en contacte i facilitar el seu nom, els cognoms, el número de telèfon, l'adreça postal i un correu electrònic. La Festa de la Verema del Bages es reserva el dret d'excloure de la fotografia guanyadora del l'autor amb el qual hagi estat impossible contactar i obtenir la informació abans especificada. El guanyador es publicarà als webs www.dopladebages.com/ i www.festaveremabages.cat.
9.- Protecció de dades
La Festa de la Verema del Bages respectarà en tot moment la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, configurada per la Llei orgànica 15/1999, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei.

Enviar

Documents associats

 
 

Amb la col·laboració de:Generalitat de Catalunya, departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi NaturalFons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural: Europa inverteix a les zones ruralsSegueix-nos a: FacebookFacebook
CONSELL REGULADOR DE LA D.O. PLA DE BAGES — Casa de la Culla s/n - 08243 Manresa (Barcelona) — Tel. (+34) 93 874 82 36 - Fax (+34) 93 874 80 94 - info@dopladebages.com Mapa webAvís legal
Sf Close